Anka Mulder

Archive

Subscribe to receive new blogposts


 

Posts tagged TU Delft

Celebrating one million MOOC enrolments

1M-logo

This summer we reached a big milestone: one million enrolments for our MOOCs on the edX platform. Last Thursday we celebrated this with the TU Delft community. The focus of the event was to show the impact of the 1M.

We joined the edX consortium in the beginning of 2013 and the first two MOOCs started in September 2013. After three years we have 36 MOOCs with 1 million enrolments. This has exceeded all our expectations.

We have reached this milestone thanks to our fantastic team. Rob Fastenau, eDean of the Extension School, said “Behind every course there are teachers who go the extra mile“. Faculty and support team, they all did a great job.

Impact of our MOOCs

Big numbers are good, but what do they mean? During the event we discussed the goals we originally had. We also looked at the impact of our MOOCs:

 • Educate the World: increase access to education
 • Enhance TU Delft’s reputation
 • Improve campus education
 • Facilitate a stronger relation between education and research
 • Provide better collaboration with industry
 • See how MOOCs and the Extension School can be a catalyst for organisational change

We received a very warm congratulation message of Anant Agarwal, President of edX:

The Next Step

I think we all agree that the MOOC programme has had a very positive impact. We are currently working on the next steps, such as proving credits for MOOCs for our campus students and those of partner universities, more collaboration with industry to offer professional education and apply what we learned in our MOOCs to our campus education.

1M_celebration07

Panel discussion on Education & Research

 

Diversiteit op de universiteit

De afgelopen weken is me veel gevraagd wat ik vind van de zaak rondom de jonge homoseksuele student in Schipluiden, die zijn studentenhuis moest verlaten. Een aantal collega’s en ik hebben de afgelopen weken regelmatig contact gehad met de betrokken studenten aan weerszijde van het verhaal. Dat doen we niet om te ‘oordelen’, maar omdat we het belangrijk vinden dat we onze studenten steunen als ze het om welke reden dan ook zwaar hebben.

Wat me uit die gesprekken heel duidelijk is geworden, is dat de publieke aandacht voor de zaak een enorme impact op deze jonge studenten heeft. Allemaal willen ze het liefst weer in de anonimiteit verdwijnen en de normale draad van hun leven weer oppakken. Ik vind vooral dat we die wens moeten respecteren.

Dat betekent overigens niet dat we vragen over diversiteit en discriminatie geen aandacht moeten geven.  Juist het omgekeerde. Mijn visie is dat de TU open staat voor alle mensen met talent, ongeacht hun achtergrond, geaardheid of overtuiging. Ik denk dat het over de linie heel goed gaat aan de TU Delft, maar ook hier is ruimte voor verbetering. Een fout grapje is snel gemaakt, net zoals een botte opmerking. Daarnaast, de diversiteit aan de de TU Delft groeit. Steeds meer mensen die net een beetje anders zijn dan jij en dat is soms wennen of een beetje inschikken.

Het enige dat volgens mij helpt is veel met elkaar in gesprek gaan. Ik heb de afgelopen weken met veel studenten, studentenorganisaties en collega’s gesproken over de gebeurtenis in Schipluiden. Het doet me ongelofelijk deugd om te zien hoe breed de overtuiging van het belang van diversiteit en respect wordt gedeeld. Met elkaar praten helpt. Mensen publiekelijk aan de schandpaal nagelen helpt volgens mij niemand.

Knip en het einde van de koppelverkoop

Afgelopen woensdag organiseerden de Studentenraad en het College van Bestuur van de TU Delft een bijeenkomst naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de UvA. De sfeer was gemoedelijk, zei NOS-verslaggever Mattijs van de Wiel. “Geen scanderende menigtes gisteren bij de TU, maar een verpletterende stilte na de vraag wie er wat tegen het college van bestuur wilde zeggen op de nationale actiedag voor meer democratie en inspraak van studenten. “ schreef de Delta. http://delta.tudelft.nl/artikel/rustige-bijeenkomst-tu-op-nationale-actiedag/29604 Een goed gesprek was het resultaat, onder meer over rendementen, nieuwbouwplannen en het doel van universitair onderwijs. Ook een vraag over de harde knip: waarom die was ingevoerd en of de reden ervan beter kon worden gecommuniceerd, vroeg Matthias Perdeck van het DSC. Hierbij dan.

De harde knip-discussie speelde zo’n 10 jaar geleden en was een gevolg van de invoering van het BaMa-systeem binnen de Europese Unie. Bachelor en master werden voortaan als twee aparte opleidingen gezien. Het systeem bevorderen de duidelijkheid en gaf mobiliteit binnen de EU een steuntje in de rug. Een bachelordiploma werd de toegangseis voor een masteropleiding, net zoals je voor toelating tot een bacheroropleiding eerst een VWO-diploma moest halen.

In de praktijk bleven bachelor en master door elkaar lopen, aan de TU Delft nog sterker dan aan andere universiteiten. Het was de normaalste zaak van de wereld dat zevendejaars studenten vlak voor de afronding van hun master nog eerste- of tweedejaars vakken moesten afronden. Sommige studenten haalden hun bachelor- en masterdiploma tegelijkertijd.

Dat was wel flexibel, maar didactisch niet gewenst: een eerstejaars vak zat niet voor niets in het begin van de opleiding. Het had nog meer nadelen. Bijvoorbeeld, in de masteropleiding zaten internationale studenten met een bachelordiploma samen met Delftse, die nog een fors deel van hun bachelor moesten afronden. Niet helemaal eerlijk en die verschillende startniveaus waren ook niet handig.

Daarnaast konden onze eigen Delftse bachelorstudenten eigenlijk niet een bewuste keuze maken voor een masteropleiding. Ze gingen namelijk vrijwel allemaal naar hun doorstroommaster, waar ze geen bachelordiploma voor nodig hadden. Ze kozen zelden voor een andere master en switchen naar  het buitenland was ook een uitzondering. Een soort koppelverkoop dus. En daar was het BaMa-systeem niet voor bedoeld.

Inmiddels is de knip overal ingevoerd en zijn universiteiten verplicht om hem strikt te handhaven. De flexibiliteit die de TU Delft voorheen wel hanteerde –je mocht een of twee vakken missen –is dus wettelijk niet meer toegestaan, zelfs als we dat zouden willen.

Hebben we de effecten van de knip gemerkt? Dat denk ik wel. Voor een student, die een paar vakken van de bachelor mist, is het vervelend dat hij of zij nog geen tentamen mag doen in de masteropleiding. Maar bewuster nadenken over welke masteropleiding je wilt doen, gebeurt ook. Switchen is voor TU-studenten normaler geworden, tussen Bouwkunde en Civiel of IO en Werktuigbouwkunde bijvoorbeeld, maar ook tussen universiteiten en naar het buitenland. Die tendens zie je ook bij andere universiteiten. De Volkskrant gaf op 11 februari aan: “Het effect is al duidelijk zichtbaar. .. In 2011 stapten 2.923 studenten voor hun master over naar een andere universiteit, in 2014 waren dat er 4.955. Vooral Amsterdam (UvA), Rotterdam, Delft en Leiden krijgen er meer masterstudenten bij dan dat ze studenten zien vertrekken.” Hieronder een overzicht van de VSNU over de mobiliteit tussen universiteiten.

Mobiliteit_BaMa_01

RoboCup junior 2013

On Saturday 20th of April  I was asked to hand out the Dutch National Robocup Junior Competition 2013 awards. This competion was organised in the Sports & Culture Centre of Delft University of Technology. 50 teams competed in the categories robot dance, save and rescue, and soccer.

It was great to see how kids between 9 and 19 years are able to build and program the robots themselves and deal with computers in a way that even experienced robot builders astonish. And that is the goal: let pupils experience how inspiring it can be to design and build things themselves and achieve these goals in a team. The younger kids get involved in technology,  the bigger the chance that they will be interested in it later in their school career.

Interesting to see that quite a number of participants were from Haarlem. Perhaps it is because one of the Haarlem School Care organisation (naschoolse opvang) has a special programme for robotica. That definitely works.

The organisation has created a nice video that gives a good impression of the day on their website.

Winnars of Robocup Junior 2013

TU Delft verhoogt kwaliteit

In de Volkskant van zaterdag 13 april (lees hier een toegankelijke versie) stond een artikel van Rutger Bregman over een dilemma waar alle universiteiten mee worstelen: hoe zorg je voor kwalitatief goed onderwijs, bij toenemende studentenaantallen en financiering die niet genoeg meegroeit? In de conclusie van Bregman kan ik me vinden: goed onderwijs kost wat.

Moeite heb ik met het feit dat hij dit punt uitwerkt over de ruggen van studenten. Die krijgen steeds makkelijker vragen en worden steeds dommer, suggereert hij. De technische universiteiten hebben kwaliteitsverlaging zelfs tot beleid verheven, meent Bregman. Kortom: wat is een diploma nog waard?

Ik herken dit beeld niet. In tegendeel: ik denk dat studenten van nu er harder aan trekken dan die van een aantal jaar geleden, in ieder geval die van de universiteit die ik het beste ken: de TU Delft. Wat hebben studenten voor hun kiezen gekregen de afgelopen jaren?

 • Steeds grotere delen van hun onderwijs wordt in het Engels gegeven, de masteropleiding helemaal;
 • Er is een harde knip tussen bachelor en master;
 • Er geldt een bindend studieadvies (BSA) van 30 punten in het eerste jaar, dat onlangs is verhoogd naar 45. Haal je die punten niet, dan moet je weg;
 • Voor de superslimme en -ambitieuze studenten zijn er excellentieprogramma’s;
 • Ten slotte verwachten we dat ze hun studie in een redelijke tijd halen. Dat wil zeggen: minimaal hetzelfde eindniveau als dat van vroegere generaties, ook van onlangs afgestudeerden zoals Rutger Bregman, maar dan sneller.

Kortom, de zesjescultuur waar Nederlandse media jarenlang terecht over klaagden, raakt steeds meer uit.

Ik wil niet ontkennen dat ook wij worstelen met de vraag hoe je dit allemaal het beste doet. Hoe we zoveel studenten goed onderwijs kunnen blijven bieden. Universiteiten wijzen al jaren op het probleem van de bekostiging. Maar tot dusver is dat gelukt, ook door steeds strengere eisen te stellen aan studenten.

Ik nodig Rutger Bregman uit om eens een vak te volgen aan de TU Delft en met wat studenten te spreken. Dan kan hij zien hoe makkelijk Delftse studenten het echt hebben.

© 2011 TU Delft