Anka Mulder

Archive

Subscribe to receive new blogposts


 

Posts tagged bsa

Het zwemdiploma voor de ingenieur

Als je leraar gymnastiek wilt worden, heb je een HAVO-diploma, sportmedisch onderzoek en zwemdiploma’s nodig. Dat zijn voorwaarden voor inschrijving voor de opleiding. Ook opleidingen in de kunst en de PABO hebben extra toegangseisen. Voor een technische studie is een VWO-diploma met N&T-profiel voldoende. Zou het niet logisch zijn om ook voor techniek aanvullende eisen te stellen? Eén aanvullende eis om precies te zijn: een 7 voor wiskunde. De komende maanden zal ik deze vraag bespreken met onze Studentenraad, collega’s, de minister en beleidsmakers.

geometry-1044090_1920

De TU Delft kent een hoge uitval in het eerste jaar. Dat is al jaren zo, ondanks vernieuwde en verbeterde curricula, studiebegeleiding, aandacht van docenten, bindend studieadvies en hard werken door studenten. Circa 30% van de eerstejaars studenten krijgt een negatief BSA. Daarnaast schrijven behoorlijk wat studenten zich uit voor 1 februari. In totaal haalt zo’n 40-45% het eerste jaar niet. Misschien is dat het gevolg van het Nederlandse systeem: VWO-diploma en profielkeuze geven toegang en het eerste jaar is het selectiejaar. Er is veel te zeggen voor het systeem waarin het diploma het paspoort is voor het vervolgonderwijs. Het geeft helderheid aan scholieren. Het leidt echter ook tot broken dreams voor zo’n 1.000 studenten per jaar aan de TU Delft alleen al en ik vrees dat het niet veel beter is aan de andere technische universiteiten. De vraag is of dat acceptabel is.

Als we elke student zouden kunnen selecteren, zou de uitval vermoedelijk lager zijn, maar is dat het wenselijk? Selectie is de laatste jaren overigens wel meer gangbaar geworden in het hoger onderwijs in Nederland, voor de master-, maar ook voor de bacheloropleiding, waar deze blog over gaat. Het aantal selectie-instrumenten is daarmee ook gegroeid. Er lijkt zelfs een hele kerstboom aan selectiemechanismes te zijn onstaan. Dat is misschien ook niet vreemd, want de wet stelt als voorwaarde dat een universiteit of HBO-instelling die selecteert (bijv. voor een numerus fixus), verplicht is om verschillende criteria te hanteren.

Ooit sprak ik professor Marijk van de Wende over selectie. Marijk is een expert op het gebied van selectie. Vage en onduidelijke criteria leiden ertoe dat je meer van hetzelfde selecteert, zei ze. Het lijkt mij daarmee niet bevorderlijk voor diversiteit. Communicatievaardigheden, assertiviteit, motivatie: allemaal belangrijk, maar hoe test je het? Je kunt je voorstellen dat een eerste generatiestudent een achterstand heeft op de zoon of dochter van hoogopgeleide ouders bij het schrijven van een motivatiebrief: geen vader of moeder die het systeem al kent en die de brief met (of voor) hem of haar schrijft.

Onderzoek aan de TU Delft geeft aan dat het op het VWO behaalde cijfer voor wiskunde een goede voorspeller is van het studiesucces voor vrijwel al onze opleidingen, met uitzondering van Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen. Dat is nauwelijks verrassend: wiskunde is een belangrijk vak voor techniekstudenten en een basisvaardigheid voor ingenieurs. Met minimaal een 7 voor wiskunde halen meer studenten hun BSA, vallen er minder uit en haalt een hoog percentage zijn of haar bachelordiploma in vier jaar. Het leidt kortom tot een forse beperking van het aantal broken dreams.

Mijn wens zou zijn om per 2018 die 7 als toegangseis te hanteren voor onze opleidingen, Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde uitgezonderd. Leerlingen met een wiskundeknobbel halen die sowieso, de andere hebben de tijd om hard te werken aan die 7 en komen met een hoger wiskundeniveau binnen dan de zessen van vroeger. Een helder en objectief criterium, het zwemdiploma voor de ingenieur in spe.

© 2011 TU Delft