Anka Mulder

Archive

Subscribe to receive new blogposts


 

Posts in category Anka Mulder

TU Delft to host OE Global 2018

I am exited to announce the annual OE Global conference will be hosted by TU Delft and the Open Education Consortium from April 24-26 2018, at TU Delft, Netherlands. The main theme will be transforming Education through Open Approaches. The call for proposals is now open.

 

The Open Education Global Conference is where the world meets to discuss how opening education helps achieve universal access, equity, innovation and opportunity in education. The OE Global conference is an internationally diverse conference devoted exclusively to open education. It attracts researchers, practitioners, policy makers, educators and students from more than 35 countries to discuss and explore how Open Education advances educational practices around the world.

The 2018 conference is hosted by the Open Education Consortium and Delft University of Technology and will be held onsite at the University in Delft, Netherlands on 24-26 April 2018.

For more information on the conference, please visit the conference site at http://conference.oeconsortium.org/2018/.

About TU Delft

A fascination for science, design and engineering is the common denominator driving our students and scientists. With over 20,000 students from around the world, Delft University of Technology is the oldest and largest university of technology in the Netherlands. The university wants to be a breeding ground for cutting-edge technological scientific developments to meet the great societal challenges of our age. Involved in open education since 2007, TU Delft strives to offer an increasingly diverse open portfolio in education and research to support and satisfy the curiosity, personal growth and professional career development of millions of people.

About The Open Education Consortium

The Open Education Consortium is a global network of educational institutions, individuals and organizations that support an approach to education based on openness, including collaboration, innovation and collective development and use of open educational materials. OEC is a non-profit, social benefit organization registered in the United States and operating worldwide.

Call for proposals

The call for proposals enables you to submit proposals to offer ‘presentations‘, ‘panel sessions‘, ‘action labs‘ and ‘poster sessions‘, and there is a journal publication opportunity in the open access journal ‘Open Praxis’. Proposals need to fit tracks mentioned below. Learn more at http://conference.oeconsortium.org/2018/call-for-proposals/

Be Sociable, Share!

Van RAS naar Regeling Profileringsfonds

Met de Studentenraad heb ik onlangs overeenstemming bereikt over een nieuwe Regeling Profileringsfonds (voorheen: RAS). Een regeling die studentenorganisaties stabiliteit biedt en tegelijkertijd toekomst bestendig is: open voor nieuwe organisaties en ingericht om studie en besturen te kunnen combineren.

De TU Delft heeft sinds jaar en dag een goede regeling voor studenten die om uiteenlopende redenen studievertraging oplopen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ziekte. Ook studenten die hun opleiding een tijdje on hold zetten om een bestuursfunctie op te nemen bij een van de verenigingen kunnen een beroep doen op RAS-maanden. De laatste jaren is er nog een derde categorie bijgekomen: ook bij de Dreamteams, die bijvoorbeeld werken aan de Nuna zonnewagen of de Hyperloop, kan een aantal studenten RAS-maanden krijgen.

De regeling in Delft staat bekend als ruimhartig. Wij, mijn collega’s in het CvB en ik, vinden het belangrijk dat studenten zich ook naast hun studie kunnen ontplooien in verenigingen en projecten. Ik ken geen universiteit die daar zoveel in investeert als de TU Delft. Maar natuurlijk kent ook ons budget grenzen.  Het totale budget voor de RAS is door de TU Delft de afgelopen paar jaar opgelopen van 1,1 miljoen naar ruim 2 miljoen Euro per jaar. Dit brengen we nu enigszins terug, door een korting van ongeveer tien procent op de bestuursbeurzen (plm 75.000 euro).

Maar belangrijker vind ik dat meer studenten en verschillende verenigingen vanaf 2018-2019 gebruik kunnen maken van een beurs voor hun bestuurders. Het zullen echter niet meer allemaal fulltime beurzen zijn. Zo stimuleren we studenten om een bestuursfunctie vaker te combineren met hun studie. Ook komen er naast beurzen voor 12 maanden varianten voor een kortere periode. De manier waarop de maanden tot nu toe werden verdeeld was star. Het bood bijvoorbeeld nauwelijks mogelijkheden om bestuurders van nieuwe verenigingen een beurs te geven, zonder het totale budget nog verder te verhogen.

Met de Studentenraad hebben we hier stevige, maar constructieve debatten over gevoerd. Waar ik diversiteit en het combineren van studie en besturen centraal belangrijk vond, vond de Studentenraad dat een nieuwe regeling stabiliteit moest geven aan verenigingen. Een van de hoofdpunten van de Studentenraad was daarom voorspelbaarheid, dus dat de verenigingen een aantal jaren vooruit moeten kunnen kijken. Voor de Studentenraad was het daarnaast lastig dat sommige verenigingen hun verworven rechten voor een deel moesten loslaten.  Op hun aandringen is de korting beperkt, krijgen verenigingen duidelijkheid voor een langere periode en gaan de nieuwe afspraken bovendien pas per collegejaar 2018-2019 in.

De volledige regeling is binnenkort te vinden op de studentenportal van de TU Delft.

 

Be Sociable, Share!

Kids, Coding en Verkiezingen

De debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan over allerlei belangrijke onderwerpen en ook onderwijs en wetenschap komen aan bod. Maar het is minder gebruikelijk om expliciet aan te geven wat er inhoudelijk moet veranderen in het onderwijs. Code Pact deed dat wel en publiceerde een open brief aan de lijsttrekkers in de Telegraaf en het Financieel Dagblad over digitale vaardigheden.

Alle kinderen digitaal vaardig,”schreef Code Pact: “Dit kabinet gaat ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op structureel wijze digitale vaardigheden (waaronder programmeren) aanleren en biedt leraren de kans zich hierop versneld bij te scholen. Want de toekomst van onze kinderen begon gisteren!”

ewi_scratchx_XL

De brief van Code Pact is gericht op de politiek en gaat over beleid. Wat het inhoudelijk betekent om goed onderwijs in digitale vaardigheden te geven, is precies een van de onderzoeksterreinen van de TU Delft. Met behulp van data uit een gratis open, online cursus (MOOC) deed Felienne Hermans onderzoek naar de wijze waarop kinderen digitale vaardigheden leren. Twee punten zijn hiervan interessant.

Allereerst de onderzoeksresultaten zelf. Zo blijkt uit het onderzoek dat kinderen van 12 jaar en ouder digitale skills sneller on de knie hebben dan jongere kinderen. Voor 12 jaar waren er weinig verschillen. Daarnaast dat het beter gaat als kinderen zelfstandig werken, dat wil zeggen als hun ouders meedoen, haken ze sneller af. Verder dat het een valkuil is om teveel op het leren van bepaalde programmeertalen te focussen, in plaats van op algemene digitale vaardigheden.

Ook de onderzoeksmethode was interessant. Waar veel onderwijskundig onderzoek noodgedwongen maar een kleine steekproef neemt van bijvoorbeeld 30 kinderen, was het onderzoek van Felienne Hermans gebaseerd op data van duizenden kinderen van 8 jaar en ouder die deelnamen aan een MOOC over programmeren. En dat leidde tot verrassende resultaten. Op Felienne’s blog kun je meer lezen over het onderzoek.

In de wereld van morgen zijn allerlei kennis en vaardigheden nodig: sociale, vakkennis, talen, omgaan met veranderingen, enzovoort. En vrijwel alle banen vragen om digitale vaardigheden. Een goede reden om ze in het onderwijs op te nemen en het liefst ook in het basis- en voortgezet onderwijs. Jong geleerd, oud gedaan lijsttrekkers.

Be Sociable, Share!

Solar Energy Through Online Education – the New MicroMasters Programme of TU Delft

ewi_pv5x_header

Today TU Delft released a new online programme on solar energy engineering.

The renewable energy market develops rapidly. It is our university’s mission to contribute to solving tomorrow’s problems and that includes supporting the transition to renewable energy through research and education. Providing education to professionals in the solar energy sector is one way of doing that. In line with our approach to lifelong learning that I shared in my previous blog post, we hope to close the knowledge gap for engineers and other professionals who desire to develop their expertise with this MicroMaster Programme on solar energy.

“MicroMasters” are a new format, already used by some other leading universities worldwide. It is a series of MOOCs, which allow learners to specialise in a certain topic and advance their careers or studies. It can be finished with a certificate and may be counted towards a regular master programme after admission.

Our online solar energy MicroMaster programme includes four rigorous courses and a practical project derived from TU Delft’s Master of Science programmes. The workload is around 18 EC (European Credits). It will provide learners with most of the technical knowledge they need – from the physics of photovoltaic solar cells to the design of microgrids. But the MicroMasters programme offers more  than that – it will lead to a valuable MicroMasters credential when finishing all courses and the project successfully. For prospective students who apply and get admitted to specific TU Delft Master of Science programmes, it will allow them to use the MicroMasters credential to request an exemption for the equivalent solar courses (depending on their Individual Exam Programme).

Visit our new programme page on edX: https://www.edx.org/micromasters/delftx-solar-energy-engineering

Be Sociable, Share!

Welcome Alumni TU Delft – never stop learning

Professional Online LearningIn a previous blog ‘making life long learning a success with MOOCs’ I wrote about bridging the gap between what professionals need and what universities offer. Technology, the economy and jobs are subject to constant change. That is one reason why our campus education is adapting. For example, topics such as Cybersecurity, Big Data or the Circular Economy were not part of our programmes some years ago; now they are. And people already in jobs need to update their knowledge to stay relevant and employable. Continuous development is important for everybody and certainly for engineers. This is why some years ago TU Delft included professional education and life long learning in its mission.

A university’s job does not finish when a student graduates at age 23 or 24, we believe at TU Delft. We also want to contribute to the careers of our alumni and other working professionals in science, design and engineering. To provide training and education for professionals we have set up the TU Delft Extension School, which offers a wide variety of online courses in the fields of aerospace engineering, leadership, sustainable energy, water management, responsible innovation, design and architecture and much more. Some of our courses are about new developments in a specific domain to keep you up to date in your field. And if you want to broaden your knowledge and expertise: we also offer interdisciplinary courses. In our online courses you can participate in discussions with our professors, watch short and relevant course videos, do assignments, and discuss course content with other professionals.


Watch on Youtube 

Almost 1,5 million learners in MOOCs have found us in the last two and a half years and over one thousand in professional education courses have already taken up the opportunity of learning online with us. We feel that we have a special relation with and obligation to our alumni.

Therefore I dedicate this blog to you. Are you one of our alumni? We want to better connect with you. Tell us what your or your company’s education and training needs are. And we would like to learn from you too.

We are all learners for life. I hope that the word ‘alumnus’ will not exist any longer five years from now. Wouldn’t it be great to have you all as active members of the TU Delft learning community forever? Find out more about our online professional education: https://online-learning.tudelft.nl/ or send us a message.

Never stop learning.

Be Sociable, Share!

Kids and coding

I attended an event on coding skills in primary and secondary education, organised by FutureNL. About 100 dedicated people from business and education, most of them passsionate volunteers, got together to discuss how we can make sure that programming skills will become part of education in the Netherlands. Prince Constantijn and former European Commissioner Neelie Kroes were present as ambassadors of FutureNL.

At TU Delft, many bachelor and master programmes already include programming,  but not all our students learn how to code. That is why we decided that from 2018 on coding and compuational thinking will become a compulsory part of all our students’ education.

But coding is not something only for engineers. A few years from now almost everybody will need digital skills in his or her work. For some a basic understanding and being able to work with standard sotfware will be sufficient. Many people, however, will need much more in their jobs. They will be the ones who will work in the rapidly growing IT sector, the ones who create the new digital world.

Understanding that digital world will be increasingly important in our daily life as well. During the FutureNL event Neelie Kroes said that if we don’t act a divison in society will evolve between the digital haves and have-nots, those who understand the digital world and those who do not and feel left out. So digital skills and understanding are important for all children.

Many parents, employers, schools and teachers agree. Organisations such as CodeUur have developed free materials for primary schools and many volunteers have offered their services to schools. What is lacking is a clear national policy. Unlike many countries (see the map below), programming and ompuational thinking are no compulsary part of primary or secondary education in the Netherlands.  The Netherlands should follow the example of countries such as Portugal, the UK and Poland and prepare our children better for their future.

Coding in Europe

Be Sociable, Share!

2017: the Year of Open

1701 TU Delft Year of Open Banner-2

Our university embraced “open” many years ago, making scientific knowledge accessible online to all levels of society free of charge. To name a few, in 2007 we started sharing educational resources as OpenCourseWare. In 2014 we started an innovation programme around Open & Online Education and we have created many MOOCs since, with over 1,3 million learners participating. And in 2016 we initiated our OpenScience programme overarching open education and research, leading to the formulation of the open access policy and the creation of a data framework policy (in other words, policy for research data management). Now, in 2017, the year that the Open Education Consortium has declared ‘The Year of Open’, we are taking another step forward. In the TU Delft Year of Open we will organise activities to raise awareness among scientists, lecturers, administrators, and students about the importance of open science.

This year, there will be another full open science programme that you too can take part in. Examples include the Open Education Week in March, the launch of the open science course in June, the ten-year anniversary of OpenCourseWare, and the Open Access Week in October.

So keep your eyes and ears open and regularly check the website for all the interesting activities that will happen as part of The Year of Open.

A global perspective

The Year of Open is a global focus on open processes, systems, and tools, created through collaborative approaches, that enhance our education, businesses, governments, and organisations, organised by the Open Education Consortium. Open as a mindset about the way we should meet collective needs and address challenges.

Communities around the world are bringing open practices to many different fields, such as open source software, open government, open data, and of course open education. Open represents freedom, transparency, equity and participation. When something is openly created and released, the intent is for others to use it, contribute to its development and make it better for everyone, whether that’s adding more features or information, or finding errors and fixing them (source). Learn more about the global Year of Open.

Be Sociable, Share!

Education Award for Arno Smets

RTEmagicC_arno-smets-op-laptop_01

Arno Smets, one of TU Delft’s first MOOC makers, received a prestigious international award today at the edX Global Forum 2016 in Paris as best MOOC teacher: the edX Prize for Exceptional Contributions to Online Teaching and Learning. It was the first time this prize was awarded. From 850 MOOC teachers and 11 nominees Arno was chosen as number one.

EdX CEO and MIT professor Anant Argawal: “Arno’s MOOC on Solar Energy is extensive and challenging, while at the same time developed for students of all levels. The course provides an important contribution to a more sustainable world and has already reached 150.000 learners. This shows his dedication, and also Edx’s, to make education accessible to all”.

TU Delft is very proud of Arno’s accomplishment and those of his colleagues. Their research and education in Photovoltaics (PV) had already given TU Delft an excellent reputation in this field, and through this MOOC this knowledge is now accessible to a worldwide audience. And most of all, Arno is a super enthusiastic and fantastic teacher. Want to see for yourself why Arno won? Check this: MOOC Solar Energy.

Be Sociable, Share!

Dutch Universities Go Open

open

This week a majority of universities in the Netherlands agreed on a statement that they will promote open education.  The Open Coalition consists of: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Open Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, and of course my own institution, Technische Universiteit Delft. There is a good chance that a number of universities of applied sciences will join soon. As far as I know, we are the first country where universities take such a step.

Of course this is only a start. They key factor to success is that we facilitate our lecturers, provide them with technical assistance and advice on, for example, copy rights. And we need good examples. A group of lecturers have decided to do just that: mathematics teachers from the four technical universities (Delft, Eindhoven, Twente and Wageningen) have joined forces. They will develop open mathematics materials that can be used by our own teachers and students and those at other universities worldwide.

Here is a translation of the statement:

Open Education We believe that open education will contribute to improving the quality of our education. Open education encourages peer learning among our teaching staff and gives students access to a richer learning environment.

As public universities we see open education as part of the wider open science movement (i.e. open access publishing, open data and open source software), which our institutions support.

What will we do? By taking part in this Open Coalition we declare that we will cooperate in a joint programme of universities, universities of applied sciences, SURF and the Ministry of Education to increase the sharing and reuse of higher education digital learning materials of our teaching staff. We will develop a shared policy and strengthen a culture among our institutions and staff to publish learning materials under an open license and reuse those materials.

Be Sociable, Share!

Numerus Fixus TU Delft

Een numerus fixus aan de TU Delft – kan dat? Op een familiefeestje onlangs zei een nicht (studente aan een universiteit aan de andere kant van het land) dat ze daar wel begrip voor had. Als je niet voldoende wetenschappelijk personeel of onderwijszalen hebt bij een bepaalde opleiding, of opeens veel meer studenten bijvoorbeeld. Onzin, vond een oom (lang geleden afgestudeerd), Nederland heeft ingenieurs nodig, dus aan de bak: bijbouwen, hoogleraren en docenten aannemen en alle studenten toelaten.

Deze discussie beschrijft heel aardig het dilemma van de numerus fixus aan de TU Delft. Niemand is gelukkig met een numerus fixus, een begrenzing van de instroom van nieuwe studenten:  de studenten niet, de werkgevers, de politiek en ik al zeker niet. Waarom is die er dan toch bij een aantal opleidingen?

Nederland heeft de afgelopen tien jaar flink ingezet op het werven van jongeren voor technische beroepen en opleidingen. Nederland, maar ook andere landen, zien kennis en de toepassing daarvan als motor voor de economie. Ingenieurs spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast zijn technologie en innovatie onmisbaar bij de aanpak van grote maatschappelijk opgaven rondom zorg, duurzame energie en veiligheid.

Bij de TU Delft zien we dat die campagnes vruchten afwerpen. In tien jaar tijd steeg de studenteninstroom met 50%.  Die stijging gold voor de hele universiteit. Hij was echter niet geleidelijk, maar verliep met flinke pieken, eerst bij de bachelor opleidingen Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen, later bij bijvoorbeeld Luchtvaart- en Ruimtevaarttechnologie en Werktuigbouwkunde.

Ook elders is de groeiende belangstelling voor technische opleidingen zichtbaar. Het aantal scholieren dat voor een bètastudie kiest, is hoger dan ooit en dat is goed. De enorme toeloop van studenten dwingt de technische universiteiten echter tegelijkertijd om na te denken over maatregelen als numeri fixi, want kwaliteit blijven bieden is nog belangrijker dan zoveel mogelijk studenten toelaten. Mensen als de topman van ASML zijn hier fel tegenstander van en dat is is begrijpelijk. Want wie gaat dan straks die tienduizenden vacatures vervullen die nog open staan in technische beroepen?

Afgestudeerden van de technische universiteiten zijn zeer gewild bij deze multinationals. Dat komt onder meer omdat Nederlandse ingenieurs al tijdens hun opleiding leren samenwerken in projecten aan realistische problemen uit de beroepspraktijk. Ook de koppeling van het onderzoek aan het onderwijs is een belangrijke factor. De resultaten zijn overal zichtbaar, ook in zoiets als de World Solar Challenge, een studentenwedstrijd voor wagens op zonne-energie. Het kan toch geen toeval zijn dat dat tegenwoordig haast een Nederlands onderonsje is? In 2015 won het Delftse team maar net van Twente in de Challenge-klasse, terwijl Eindhoven de Cruiser-klasse voor haar rekening nam. Er is volgens mij dus geen probleem met de kwaliteit. Wel met de kwantiteit.

Kijken we naar aantallen afgestudeerden met een bèta- of techniekopleiding, dan staan we binnen Europa op een schamele 26e plaats met 2,8 per 1.000 inwoners. Een land als Zwitserland, waar de onderwijskwaliteit ook hoog is, heeft er 5 per 1.000 inwoners. Dat moeten wij in Nederland toch kunnen evenaren? Er is overigens nog een ander verschil met Zwitserland: de investeringen in het technologisch hoger onderwijs liggen daar vier keer zo hoog.

Ondertussen leiden we aan de technische universiteiten steeds meer studenten op, terwijl de financiering per student achterblijft. Tot nu toe lukt dat nog, zolang we die stijging met behulp van numerus fixi enigszins kunnen reguleren. In Delft hebben we die momenteel bij drie bacheloropleidingen: Industrieel Ontwerpen, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechnologie en Klinische Technologie. Bij deze opleidingen groeide de belangstelling van aankomende studenten explosief.

Een numerus fixus doen we niet met plezier, maar bij uitzondering: de fixus laat ons toe om te zorgen voor voldoende docenten, onderwijsruimte, studieplekken en andere voorzieningen, zodat we de kwaliteit van de opleidingen hoog kunnen houden.

 

 

Be Sociable, Share!
© 2011 TU Delft