Anka Mulder

Archive

Subscribe to receive new blogposts


 

En nu instellingsaccreditatie

Als eerste hoger onderwijsinstelling ontving de TU Delft vorige week voor de tweede maal de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Verschillende universiteiten en hogescholen volgen binnenkort en zullen net als de TU Delft voor een tweede maal laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs van de hele instelling in orde is. Maar de ITK is nog geen instellingsaccreditatie. Dat bestaat nog niet in Nederland. Ik stel voor om dat te veranderen, want docenten, studenten, opleidingsdirecteuren en decanen verdienen om bij bewezen vertrouwen het stempel “instellingsaccreditatie” te krijgen.

Half mei bezocht een internationaal panel de TU Delft voor een check op de onderwijskwaliteit. Vijf dagen lang sprak de commissie in 29 sessies zo’n 150 mensen. Het resultaat was zeer positief: “The university has a strong quality culture. The panel is impressed by the convincing way in which TU Delft has shown to be in charge of educational quality assurance.” “The university has an impressive accreditation record with all .. programmes being assessed with a positive result..” NVAO-voorzitter Anne Fierman concludeerde: “Wanneer in Nederland instellingsaccreditatie zou bestaan, zou ik de TU Delft daarvoor zeker in aanmerking laten komen.”

Het huidige stelsel is zo’n zeven jaar geleden ingevoerd. Waar voor die tijd alleen opleidingen werden gecontroleerd, kon voortaan worden gekozen voor een instellingstoets. Als bleek dat de instelling in control was, kreeg hij een ITK en zouden de opleidingen voortaan een lichter accreditatieproces krijgen.

Alle universiteiten en de meeste hogescholen opteerden voor de ITK. Van de lastenvermindering voor de opleidingen kwam uiteindelijk helaas weinig terecht. Universiteiten en hogescholen hadden daarmee niet een minder tijdrovend systeem gekregen, maar een dubbele check.

Geen wonder dat dit tot discussie leidde. Verschillende universiteiten gaven aan dat het nieuwe systeem tijdrovend was en dat het met het begrip “verdiend vertrouwen” weinig deed. En dat waren juist belangrijke redenen om dit stelsel destijds in te voeren. Daar bovenop kwam dat het onderwijs aan het flexibiliseren was: naast gewone opleidingen ontstonden minors, modules, MOOCs, enz. Al deze nieuwe vormen van onderwijs waren niet in het accreditatieproces opgenomen. Universiteiten gaven kortom aan dat ze naar een toekomstproof  systeem wilden door de ITK om te vormen tot een systeem van instellingsaccreditatie. De controle van de opleidingen zou dan bij de instelling zelf komen te liggen.

De discussie werd echter gevoerd op een ongelukkig moment: na incidenten bij een aantal hogescholen en kritiek op een aantal universitaire opleidingen, stonden de sterren verkeerd. Wat volgde was een goed bedoeld, maar ingewikkeld compromis met een dubbele controle van alle opleidingen en de instelling in zijn geheel, dus waarin er nog steeds geen sprake was van een echte instellingsaccreditatie.

Wat heeft Anne Flierman tot zijn uitspraak verleid dat de TU Delft instellingsaccreditatie verdient? Dat is niet omdat alles perfect zou zijn bij de TU Delft. Sterker, in onze zelfevaluatie beschrijven we de successen, maar ook de knelpunten, dilemma’s en kritiek van studenten. Maar de universiteit heeft al decennia bewezen dat die punten worden opgepakt en opgelost, omdat kwaliteit in het DNA zit van de hele organisatie: studenten, docenten, opleidingsmanagers, ondersteuners en bestuur. Nog nooit is een opleiding van de TU Delft slecht beoordeeld. Anne Flierman vindt dat de universiteit daarmee het vertrouwen verdient om te worden geaccrediteerd.

Natuurlijk hoeft een overheid niet blind te vertrouwen op de kwaliteit van onderwijs. Maar binnenkort zal een groot aantal instellingen voor de tweede maal hebben bewezen dat ze hun kwaliteit uitstekend op orde hebben. Ze verdienen het vertrouwen dat dubbele checks niet nodig zijn. Het is de uitdaging om nu naar een systeem te gaan dat niet het schrijven van dikke documenten en het checken van afvinklijstjes, maar een echte kwaliteitscultuur stimuleert. Instellingsaccreditatie bij verdiend vertrouwen is daarvan een onderdeel.

Be Sociable, Share!

Comments are closed.

© 2011 TU Delft