Anka Mulder

Archive

Subscribe to receive new blogposts


 

Van RAS naar Regeling Profileringsfonds

Met de Studentenraad heb ik onlangs overeenstemming bereikt over een nieuwe Regeling Profileringsfonds (voorheen: RAS). Een regeling die studentenorganisaties stabiliteit biedt en tegelijkertijd toekomst bestendig is: open voor nieuwe organisaties en ingericht om studie en besturen te kunnen combineren.

De TU Delft heeft sinds jaar en dag een goede regeling voor studenten die om uiteenlopende redenen studievertraging oplopen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ziekte. Ook studenten die hun opleiding een tijdje on hold zetten om een bestuursfunctie op te nemen bij een van de verenigingen kunnen een beroep doen op RAS-maanden. De laatste jaren is er nog een derde categorie bijgekomen: ook bij de Dreamteams, die bijvoorbeeld werken aan de Nuna zonnewagen of de Hyperloop, kan een aantal studenten RAS-maanden krijgen.

De regeling in Delft staat bekend als ruimhartig. Wij, mijn collega’s in het CvB en ik, vinden het belangrijk dat studenten zich ook naast hun studie kunnen ontplooien in verenigingen en projecten. Ik ken geen universiteit die daar zoveel in investeert als de TU Delft. Maar natuurlijk kent ook ons budget grenzen.  Het totale budget voor de RAS is door de TU Delft de afgelopen paar jaar opgelopen van 1,1 miljoen naar ruim 2 miljoen Euro per jaar. Dit brengen we nu enigszins terug, door een korting van ongeveer tien procent op de bestuursbeurzen (plm 75.000 euro).

Maar belangrijker vind ik dat meer studenten en verschillende verenigingen vanaf 2018-2019 gebruik kunnen maken van een beurs voor hun bestuurders. Het zullen echter niet meer allemaal fulltime beurzen zijn. Zo stimuleren we studenten om een bestuursfunctie vaker te combineren met hun studie. Ook komen er naast beurzen voor 12 maanden varianten voor een kortere periode. De manier waarop de maanden tot nu toe werden verdeeld was star. Het bood bijvoorbeeld nauwelijks mogelijkheden om bestuurders van nieuwe verenigingen een beurs te geven, zonder het totale budget nog verder te verhogen.

Met de Studentenraad hebben we hier stevige, maar constructieve debatten over gevoerd. Waar ik diversiteit en het combineren van studie en besturen centraal belangrijk vond, vond de Studentenraad dat een nieuwe regeling stabiliteit moest geven aan verenigingen. Een van de hoofdpunten van de Studentenraad was daarom voorspelbaarheid, dus dat de verenigingen een aantal jaren vooruit moeten kunnen kijken. Voor de Studentenraad was het daarnaast lastig dat sommige verenigingen hun verworven rechten voor een deel moesten loslaten.  Op hun aandringen is de korting beperkt, krijgen verenigingen duidelijkheid voor een langere periode en gaan de nieuwe afspraken bovendien pas per collegejaar 2018-2019 in.

De volledige regeling is binnenkort te vinden op de studentenportal van de TU Delft.

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.

© 2011 TU Delft