Anka Mulder

Archive

Subscribe to receive new blogposts


 

D66 wil vaart achter digitalisering Onderwijs

De afgelopen week heb ik deelgenomen aan de SURF bestuursreis van een aantal bestuurders van Nederlandse Hogescholen en universiteiten naar de VS. Naast het Amerikaanse ministerie van Onderwijs bezochten we universiteiten als Harvard, Columbia, New York State, Tufts en MIT. Het Amerikaanse hoger onderwijs investeert enorm in online onderwijs en ontwikkelingen gaan razend snel. Een paar feiten:

  • Harvard investeerde $30 miljoen in edX, daarnaast in haar eigen online onderwijs en heeft een ondersteunend bureau van 150 mensen
  • Coursera heeft nu 5,25 miljoen studenten die een MOOC volgen
  • edX heeft een contract gesloten met de Wereldbank en met Google. Met Google hoopt ze haar onderwijs nog beter toegankelijk te maken.

Het is daarom goed om te zien dat D66 afgelopen maandag de notitie “ICT in het Onderwijs” heeft gepresenteerd en dat de politieke aandacht voor deze veranderingen in het hoger onderwijs groeit.

De D66 notitie
Volgens hun notitie biedt ICT vele nieuwe kansen. De verwachtingen zijn soms te hooggespannen, maar je kunt deze nieuwe ontwikkelingen echter niet meer negeren als instelling: het internet zal het onderwijs gaan veranderen, net zoals dat in andere sectoren is gebeurd.

D66 heeft ook aandacht voor MOOCs en kiest hierbij specifiek voor een dieptestrategie. Een select aantal universiteiten of vakgebieden zouden vanuit de overheid gesteund moeten worden om online onderwijs in Nederland te versterken en ons land meer op de kaart te zetten. Hier moet vooral niet te lang mee worden gewacht.

Een belangrijke rol voor de overheid is om instellingen ruimte te geven om hun onderwijs te innoveren. Er moet daarbij vooral worden gekeken naar het wegnemen van belemmeringen.  Een voorbeeld is dat op een papieren boek 6% en op een ebook 21% BTW zit. D66 stelt nu voor om het BTW-tarief op digitaal onderwijs tijdelijk te verlagen naar 0%.

Ik heb vaak gezegd dat Nederland in een uitstekende positie is om een grote rol te spelen op dit terrein. De realiteit is echter dat we dat nu niet waar maken. Internationaal zijn we weinig zichtbaar. Daarnaast zijn we te voorzichtig waar het gaat om online mogelijkheden en het verbeteren van ons reguliere campus onderwijs. Het uitkomen van dit rapport vind ik daarom een belangrijke stap. Binnenkort komt minister Bussemaker met een notitie over MOOCs en online onderwijs en ik ben benieuwd of de minister dezelfde richting inslaat.

Be Sociable, Share!

Comments are closed.

© 2011 TU Delft