Anka Mulder

Archive

Subscribe to receive new blogposts


 

TU Delft verhoogt kwaliteit

In de Volkskant van zaterdag 13 april (lees hier een toegankelijke versie) stond een artikel van Rutger Bregman over een dilemma waar alle universiteiten mee worstelen: hoe zorg je voor kwalitatief goed onderwijs, bij toenemende studentenaantallen en financiering die niet genoeg meegroeit? In de conclusie van Bregman kan ik me vinden: goed onderwijs kost wat.

Moeite heb ik met het feit dat hij dit punt uitwerkt over de ruggen van studenten. Die krijgen steeds makkelijker vragen en worden steeds dommer, suggereert hij. De technische universiteiten hebben kwaliteitsverlaging zelfs tot beleid verheven, meent Bregman. Kortom: wat is een diploma nog waard?

Ik herken dit beeld niet. In tegendeel: ik denk dat studenten van nu er harder aan trekken dan die van een aantal jaar geleden, in ieder geval die van de universiteit die ik het beste ken: de TU Delft. Wat hebben studenten voor hun kiezen gekregen de afgelopen jaren?

  • Steeds grotere delen van hun onderwijs wordt in het Engels gegeven, de masteropleiding helemaal;
  • Er is een harde knip tussen bachelor en master;
  • Er geldt een bindend studieadvies (BSA) van 30 punten in het eerste jaar, dat onlangs is verhoogd naar 45. Haal je die punten niet, dan moet je weg;
  • Voor de superslimme en -ambitieuze studenten zijn er excellentieprogramma’s;
  • Ten slotte verwachten we dat ze hun studie in een redelijke tijd halen. Dat wil zeggen: minimaal hetzelfde eindniveau als dat van vroegere generaties, ook van onlangs afgestudeerden zoals Rutger Bregman, maar dan sneller.

Kortom, de zesjescultuur waar Nederlandse media jarenlang terecht over klaagden, raakt steeds meer uit.

Ik wil niet ontkennen dat ook wij worstelen met de vraag hoe je dit allemaal het beste doet. Hoe we zoveel studenten goed onderwijs kunnen blijven bieden. Universiteiten wijzen al jaren op het probleem van de bekostiging. Maar tot dusver is dat gelukt, ook door steeds strengere eisen te stellen aan studenten.

Ik nodig Rutger Bregman uit om eens een vak te volgen aan de TU Delft en met wat studenten te spreken. Dan kan hij zien hoe makkelijk Delftse studenten het echt hebben.

Be Sociable, Share!

Comments are closed.

© 2011 TU Delft